Menu
Defekty powierzchni

 

DEFEKTY POWIERZCHNI POJAWIAJĄCE SIĘ PODCZAS MALOWANIA PROSZKOWEGO - www.ecofarb.pl

Rezultat malowania i jakość powłoki proszkowej zależy od wielu czynników takich jak: rodzaj farby proszkowej, przygotowanie powierzchni, piec, parametry aplikacji, warunki otoczenia i podłoże. Przyczyny powstawania defektów powierzchni mogą powstać na każdym z etapów tzn. produkcji farby, przygotowania powierzchni, procesu aplikacji, transportu i przechowywania malowanych elementów.

 

Rodzaj  

Opis  

Przyczyny  

Rozwiązanie  

 

 

WTRĄCENIA

Ciało obce, zanieczyszczenia w lakierze w

postaci grudek, które się nie stopiły, widoczne

po wygrzaniu farby.

Zanieczyszczona powierzchnia,
wygrzane zanieczyszczenia z pieca,
zanieczyszczenia z przenośnika i

łańcucha transportowego, zanieczyszczona

farba, niewystarczające czyszczenie.

Przesianie farby, gruntowne
czyszczenie pieca, przenośnika oraz obszaru

wokół kabiny lakierniczej, sprawdzenie czystości powierzchni lakierowanego elementu.

ZMATOWIENIE

 

Elementy po wygrzaniu są matowe,
oraz mają mleczny odcień.

Zmieszanie farb o różnym składzie
Chemicznym, gazy z pieca,

przygotowanie powierzchni

Wymiana farby oraz staranne
czyszczenie pistoletu i przewodów

lakierniczych po zmianie farby, sprawdzenie parametrów przygotowania powierzchni,

zapobieganie akumulacji gazów w piecu.

RYBIE OCZY

 

 

Okrągłe lub owalne zagłębienia w lakierze,

często o głębokości do samej powierzchni,

tzw. rybie oczy.

Lakierowanie farbą o zbyt wysokiej wilgotności, niewystarczające przygotowanie powierzchni,

wilgotna powierzchnia, pozostałości oleju,

wosku lub silikonu, pozostałości po procesie przygotowania powierzchni.

Wysuszenie powierzchni, sprawdzenie osuszaczy

(w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy osuszacz wymienić lub naprawić), wyeliminować wpływ warunków zewnętrznych.

BRAK POWTARZALNOŚCI

KOLORU

 

 

 

 

Różnica w kolorze wymalowanych elementów.
 

Elementy wygrzewane w różnych
temperaturach lub w różnym czasie, inna

grubość powłoki.

Ujednolicenie czasów wygrzewania, temperatury

(za pomocą pomiaru rozkładu temperatur w piecu)

oraz grubości powłoki (zgodnie z kartą
techniczną), wyczyszczenie sprzętu do aplikacji.

 

 

ŻÓŁKNIĘCIE

Dotyczy lakierów białych. Polakierowane
elementy w porównaniu ze wzorcem, są

bardziej żółte.
 

Zbyt wysoka temperatura wygrzewania lub zbyt

długi czas wygrzewania, różnica w grubości

powłoki wzorca i wymalowanego elementu.

Ustawienie parametrów pieca (temperatura,czas) zgodnie z kartą techniczną. Nie dopuszczanie

do zatrzymania przenośnika ( dotyczy pieców tunelowych) dostosowanie grubości powłoki

do zalecanej w karcie technicznej.

RÓŻNICE W

 POŁYSKU

 

 

 

 

Polakierowane elementy odznaczają się

innym stopniem połysku niż panel wzorcowy.
 

Niewłaściwy proces wygrzewania – lakierowane elementy zostały niedogrzane lub przegrzane.

Ustawienie poprawnych parametrów wygrzewania

powłoki (zgodnych z kartą techniczną)

 

SKÓRKA POMARANCZOWA

 

 

Chropowata powierzchnia, wyglądem

przypominająca skórkę pomarańczy.
 

Niewłaściwa grubość powłoki, nieprawidłowe parametry pistoletu, redukcja szybkości ogrzewania

w piecu, wadliwa farba.

Jeśli szybkość ogrzewania pieca jest za niska należy ją zwiększyć, grubość powłoki dostosować do zalecanej w karcie technicznej, sprawdzić parametry pistoletu i uziemienia.

IGIEŁKOWANIE

 

Po polakierowaniu na powierzchni elementów, widoczne są liczne, niewielkich rozmiarów

zagłębienia (widoczne głównie przy dużej grubości powłoki)
 

Zbyt duża grubość powłoki i/lub wilgotny

proszek, wilgotna powierzchnia metalu,

pozostałości po wstępnej obróbce powierzchni.

Stosowanie grubości powłoki lakierniczej zgodnie

z kartą techniczną, sprawdzić proces przygotowania powierzchni, stosować specjalne farby z odgazowywaczem.

 

USZKODZENIA

MECHANICZNE

Pękanie powłoki lakierniczej pod wpływem

uderzenia, cięcia
 

Nieprawidłowe przygotowanie powierzchni,  niedogrzanie elementu lub zbyt gruba warstwa

lakieru.

Lakierowanie grubościami zalecanymi w karcie technicznej, ustawienie zalecanych parametrów wygrzewania, sprawdzenie parametrów

przygotowania powierzchni.

SŁABA ODPORNOŚĆ

CHEMICZNA

 

 

Niewystarczająca odporność chemiczna może

objawić się w postaci matowienia, wyższej

czułości na zarysowania lub miękkiej powłoki

(jako reakcja na odczynniki)
 

Niewystarczające wygrzewanie, stosowanie niewłaściwych farb.

 

Dostosowanie parametrów wygrzewania do zalecanych w karcie technicznej, stosowanie farb odpornych na chemikalia.

 

WSTECZNA

JONIZACJA

Wsteczna jonizacja występuje na wygrzanej

powłoce jako rodzaj zakłóceń w przepływie farby. Problem ten jest zauważany głównie na

krawędziach malowanych elementów,

w narożnikach i wyglądają jak igiełkowanie. 
 

Wysokie napięcie, duża grubość powłoki, nieodpowiednia odległość między pistoletem

a malowanym detalem.

Zredukować napięcie na pistolecie jeśli jest za wysokie, dostosować grubość powłoki do zalecanej w karcie technicznej, dostosować odległość pistoletu od malowanego elementu.

EFEKT KLATKI

FARADAYA

Brak wnikania cząsteczek farby w zagłębienia

lub wgłębione obszary malowanego podłoża. 
 

Wysokie napięcie, nieodpowiedni deflektor i

kąt ustawienia pistoletu.

Zmienić napięcie w pistolecie, dostosować odległość i kąt pistoletu, w razie potrzeby zastosować inny deflektor

PRZYLEGANIE

FARBY

 

 

Rozsypywanie się proszku do kabiny lakierniczej,

brak przyczepności proszku do malowanego

elementu w trakcie aplikacji. Defekt objawia się

w postaci różnej grubości powłoki oraz

nieregularnej powierzchni.
 

Niewystarczające uziemienie, wieszaki pokryte

farbą proszkową, nieodpowiednia regulacja

pistoletu, zbyt duży udział farby odzyskiwanej, używanie farby do malowania

elektrostatycznego w systemie Tribo, zbyt

duża ilość drobnych cząsteczek w farbie.

Sprawdzić uziemienie, wieszaki pokryte farbą

zastąpić nowymi, dostosować ustawienia pistoletu, zmniejszyć ilość farby z odzysku, w systemie

aplikacji Tribo używać odpowiednich farb przeznaczonych do tego rodzaju aplikacji.

KOROZJA

Proces stopniowego niszczenia materiału w

wyniku procesów zachodzących między materiałem

a otaczającym środowiskiem, głownie przez wodę,

tlen lub związki chemiczne.
 

Defekty powłoki tj. kratery, igiełkowanie,

zbyt agresywne środowisko, niewystarczająca

ochrona przed korozją, nieprawidłowe

przygotowanie powierzchni, zbyt mała grubość powłoki, niewystarczające utwardzenie powłoki.

Odpowiednie przygotowanie powierzchni i ochrona przed korozją, odpowiednia grubość powłoki według wytycznych producenta, odpowiednie utwardzenie powłoki zgodnie z zaleceniami producenta.

 

SŁABE KRYCIE

 

Siła krycia jest mierzona stopniem w jakim

farba pokrywa malowaną powierzchnię
 

Zbyt niska grubość powłoki, wahania grubości powłoki.

 

Stosować odpowiednią grubość powłoki zgodnie

z zaleceniami producenta.

ZACIEKI

Zacieki mogą pojawić się w trakcie procesu utwardzania jeśli farba na pionowych częściach

metalu ma małą lepkość.
 

Zbyt duża grubość powłoki, zbyt szybkie

nagrzewanie, zbyt wysoka temperatura obiektu

i pieca, zbyt duża lepkość proszku podczas

tworzenia się powłoki.

Zoptymalizować grubość powłoki i warunki wygrzewania zgodnie z wytycznymi producenta.

 

EFEKT RAMKI

Gromadzenie się farby na krawędziach i

narożnikach. 
 

Zbyt duża chmura proszku, mała odległość

między pistoletem a malowanymi elementami,

zbyt duża odległość między częściami.

Dostosować ilość dozowanej farby z pistoletu, zmniejszyć luki między wiszącymi, malowanymi elementami, dostosować odległość pistoletu od malowanych elementów.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl